Vragen icon veelgestelde vragen en contact

Indien u het antwoord op uw vraag hieronder niet kunt vinden, mail of bel dan naar het secretariaat van de Huisartsenpost Midden-Holland:
huisartsenpost@hapmh.nl (Dit e-mailadres is niet bedoeld voor medische vragendeze wordt alleen tijdens kantooruren gelezen)

Algemeen

Wat is de Coöperatie Huisartsenpost Midden-Holland (HAPMH)?

 

De HAPMH is een samenwerkingsverband van alle huisartsen van de volgende plaatsen:  Ammerstol, Benschop, Bergambacht, Berkenwoude, Bodegraven, Boskoop, Bleiswijk, Cabauw, Driebruggen, Gouda, Gouderak, Haastrecht, Hekendorp, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerbrug, Ouderkerk aan de IJssel, Oudewater, Papekop, Polsbroek, Reeuwijk, Schoonhoven, Snelrewaard, Stolwijk, Vlist, Waarder, Waddinxveen, Zevenhuizen en Zwammerdam.

De HAPMH voorziet in spoedeisende huisartsenhulp buiten kantoortijden: iedere dag tussen 17.00 uur 's avonds en 8.00 uur 's ochtends, gedurende het hele weekend en op alle erkende feestdagen.

Kan ik zomaar naar de huisartsenpost?

 

Nee. Het is voor uzelf en voor de organisatie van belang om eerst te bellen naar de huisartsenpost en uw klacht voor te leggen aan de doktersassistente die u aan de lijn krijgt. Samen met u wordt bekeken of er een eventuele afspraak voor een consult of een visite gemaakt wordt. Het telefoonnummer van de huisartsenpost Midden-Holland is 0182-322488.

Welke zorgverleners werken er op de Huisartsenpost?

 
 • Huisartsen
 • Huisartsen in opleiding. Deze werken altijd onder supervisie van een huisarts. De mate van supervisie is afhankelijk van de fase in de opleiding.
 • Verpleegkundig Specialisten. Dit zijn verpleegkundigen die een aanvullende opleiding gevolgd hebben. Zij zien een vooraf bepaalde selectie van gezondheidsklachten. Indien nodig overleggen zij met een huisarts. Zij mogen ook (bepaalde) medicijnen uitschrijven.
 • Physician Assistents. Zij zijn vergelijkbaar met de Verpleegkundig Specialist, behalve dat de vooropleiding anders kan zijn, bijv. fysiotherapie.
 • Spreekuurondersteuners Huisarts. Dit zijn doktersassistentes die een aanvullende opleiding hebben gevolgd en daardoor een geselecteerd aantal gezondheidsklachten zelfstandig kunnen afhandelen. Deze contacten worden altijd geautoriseerd door een huisarts.
 • Triagisten. Dit zijn doktersassistentes die een aanvullende opleiding hebben gehad in het beoordelen van de (telefonische) hulpvraag. Met behulp van een elektronisch triagesysteem bepaalt zij hoe urgent de hulpvraag is.
 • Doktersassistentes. De doktersassistentes die bij ons werken hebben al veel ervaring en zijn in opleiding tot triagist.
 • Medisch studenten. Door een tekort aan triagisten zetten wij ook medisch studenten in om de telefonische hulpvraag te beoordelen. Ook zij hebben hiertoe een opleiding gehad.

Met welke problemen kan ik niet terecht bij de huisartsenpost?

 

Hinderlijke maar niet spoedeisende klachten kunnen wachten tot het eerstvolgende normale spreekuur van uw eigen huisarts. Herhalingsrecepten worden alleen uitgeschreven voor zeer noodzakelijke medicijnen en alleen voor een korte periode. Het is niet de bedoeling om de huisartsenpost te raadplegen voor een second opinion of als u op werkdagen geen tijd heeft om uw eigen huisarts te bezoeken.

Ik ben in de buurt op vakantie of bezoek en heb met spoed een huisarts nodig buiten kantooruren. Kan ik dan bellen?

 

Ja, dat kan. Indien uw huisarts niet is aangesloten bij de huisartsenpost, kunt u voor spoedeisende huisartsenhulp buiten kantoortijden terecht bij de huisartsenpost Midden-Holland. Indien u de huisartsenpost bezoekt voor een consult kan het zijn dat u direct elektronisch (pin) of contant dient te betalen. U ontvangt hiervan een kwitantie. Bij een telefonisch consult krijgt u een factuur thuisgestuurd. De kosten kunt u vervolgens zelf bij uw verzekeraar declareren.

Waarom moet ik mij identificeren bij een bezoek aan de huisartsenpost?

 

Identificatie is wettelijk verplicht zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identificatieplicht/vraag-en-antwoord/identificatieplicht-zorg. Daarnaast kunnen door identificatie de juiste gegevens t.b.v. de declaratie worden geregistreerd. Breng daarom altijd uw identiteitsbewijs met daarop uw BSN en uw verzekeringspas mee naar de huisartsenpost.

Wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding
Wij vinden het belangrijk dat u zich welkom voelt voor spoedeisende huisartsenzorg bij de HAP. We sluiten niemand uit van passende zorg.
Voor het identificeren en verlenen van goede zorg zal u gevraagd worden uw nikab, burka, integraalhelm of ander gezichtsbedekkende kleding af te doen.

Klachten / Complimenten

Klachten/Complimenten/Terugkoppeling

 

Klachten

De HAP Midden-Holland is een organisatie waar veel mensen werken. Het is niet uitgesloten dat er over bepaalde aspecten van het contact met de HAP klachten kunnen ontstaan.

Wij vinden het belangrijk dat u met uw klachten naar ons toekomt.

Voor u is het de mogelijkheid om uw klacht te uiten en met ons te bespreken. Voor de HAP is het belangrijk om te kijken hoe deze klacht in de toekomst te voorkomen en waar nodig de organisatie van de HAP te verbeteren.

Bespreek indien mogelijk de klacht direct met de huisarts of medewerker van de huisartsenpost. Lukt dit niet, dan kunt u de klacht voorleggen aan een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Alle klachten die, zowel telefonisch als schriftelijk, bij de klachtenfunctionaris binnenkomen, worden in behandeling genomen. In dit traject wordt geen oordeel uitgesproken of uw klacht al dan niet terecht is.

Via onderstaande link kunt u het klachtenformulier downloaden.

U kunt het klachtenformulier ook gebruiken om een terugkoppeling te geven. Bijvoorbeeld als u denkt dat wij iets kunnen verbeteren, maar het geen klacht waard vindt.

Het ingevulde formulier stuurt u naar:
Huisartsenpost Midden-Holland
T.a.v. Commissie Klachten en Meldingen
Antwoordnummer 10123
2800 VB Gouda

Voor meer informatie over de klachtenregeling van HAP MH klik hier.
De HAP-klachtenregeling is gebaseerd op de modelklachtenregeling van de LHV/InEen, klik hier.

Als het bemiddelingstraject met de klachtenfunctionaris niet is geslaagd, kunt u besluiten de klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Huisartsenzorg. Voor meer informatie zie: www.skge.nl/patienten.                           

Complimenten

Als u een compliment wilt geven over de huisartsenpost en/of uw behandeling horen wij dat graag van u. U kunt ons een e-mail sturen of bellen.
E-mail: huisartsenpost@hapmh.nl

Kosten

Wat kost een bezoek aan de huisartsenpost?

 

De huidige tarieven staan hier vermeld. Deze tarieven gelden, zowel 's avonds, 's nachts als in het weekend en zijn wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa).Telefonische of beeldbel-consulten door huisarts, VS of PA worden als consult
gedeclareerd, waarbij dit consult:
- dient ter vervanging van een fysiek consult of visite
- de elementen bevat: anamnese, (telefonisch) onderzoek van (alarm)symptomen,
   evaluatie en behandeladviezen. 

Tarieven
De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het soort en de datum van het contact: 

Datum vanaf 1-01-2024 1-12-2023 1-05-2023 1-01-2023
consult tijdens diensturen €  164,50 €  231,59 €  150,49 €  122,51
visite tijdens diensturen €  246,75 €  347,39 €  225,75 €  183,78
telefonisch consult tijdens diensturen €   35,00 €   35,00 €   35,00 €   35,00

Ik heb alleen met de doktersassistente gesproken en ontvang toch een rekening. Hoe zit dat?

 

Wanneer u contact opneemt met de huisartsenpost en u krijgt telefonisch een medisch advies dan ontvangt u of uw zorgverzekeraar altijd een rekening. Ook als u uitsluitend contact heeft gehad met de doktersassistente en zij u een medisch advies heeft verstrekt krijgt u een rekening. De doktersassistente is opgeleid in het zelfstandig afhandelen van een aantal klachten. Zij doet dit onder verantwoordelijkheid van de aanwezige huisarts. Het medisch advies van een doktersassistente wordt achteraf altijd beoordeeld door een huisarts.

Hoe kan het dat ik toch een rekening krijg terwijl ik niet naar de geplande afspraak ben gegaan?

 

Indien u niet verschijnt op een afspraak die voor u ingepland was, krijgt u een rekening voor een telefonisch consult.

Medicijnen

Mijn medicijnen zijn op. Kan ik via de huisartsenpost een herhaalrecept krijgen?

 

Alleen in dringende gevallen komt u in aanmerking voor een herhaalrecept. U krijgt dan nooit méér medicijnen op een recept dan nodig zijn tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts. Bepaalde medicijnen worden nooit via de huisartsenpost verstrekt.

De huisarts van de post schrijft medicijnen voor. Hoe kom ik daaraan midden in de nacht?

 

Zie Apotheek.

Weet de huisarts van de huisartsenpost welke medicijnen ik gebruik?

 

Soms kan de huisarts dit zien, maar deze informatie is niet altijd zichtbaar of kloppend.
Daarom is het belangrijk dat u een actueel overzicht van uw medicijnen meeneemt. Dit overzicht kan verkregen worden bij de eigen apotheek.

Medische gegevens

Hebben de huisartsen inzage in mijn medische gegevens?

 

Als u hiervoor toestemming heeft gegeven aan uw eigen huisarts kan de huisarts en de assistente op de huisartsenpost een samenvatting van uw medisch dossier inzien. Het is echter nooit 100% zeker dat deze koppeling werkt, daarom blijft het belangrijk dat u belangrijke medische gegevens zelf vermeldt.

Veilig toegang tot uw medische gegevens tijdens coronacrisis 
Door de coronacrisis is het drukker bij de HAP dan normaal. Wij kunnen u sneller en beter helpen als wij kunnen kijken naar de medische gegevens die de huisarts van u bijhoudt. 8 miljoen Nederlanders hebben hun huisarts al toestemming gegeven om hun gegevens te delen met de HAP. Heeft u nog geen keuze gemaakt? Door een tijdelijke maatregel van de overheid kan de HAPuw gegevens bekijken. Onze medewerkers vragen u wel eerst om toestemming voor zij uw medische gegevens bekijken. 

Bent u niet aanspreekbaar? Dan mag de HAP uw medische gegevens bekijken zonder uw toestemming. 

Heeft u eerder aangegeven dat u geen toestemming geeft? Dan verandert er niets. Uw medische gegevens zijn nooit te bekijken, ook niet tijdens de coronacrisis. 

Meer informatie 
U vindt meer informatie over de tijdelijke maatregel op de website volgjezorg.nl/corona-opt.  Op volgjezorg.nl kunt u ook zien wie uw medische gegevens heeft bekeken en/of uw keuze voor het beschikbaar stellen van de gegevens van de huisarts aan de huisartsenpost aanpassen of doorgeven.

Wordt mijn eigen huisarts geïnformeerd als ik contact heb gehad met de huisartsenpost?

 

Ja, de volgende werkdag is uw huisarts op de hoogte van de inhoud van uw contact met de huisartsenpost.

Wat gebeurt er met de gegevens die voor Nivel worden verzameld?

 

Onze huisartsenpost doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming.

Privacy

Hoe wordt mijn privacy beschermd?

 

Algemeen: Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.

Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Onze huisartsen, PA, VS en triagisten raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Iedereen die met persoonsgegevens werkt op de HAP, heeft een geheimhoudingsverklaring getekend. Om de kwaliteit van onze dienstverlening in de gaten te houden en te verbeteren, nemen wij telefoongesprekken op. Deze gesprekken worden na 2 jaar verwijderd.

Voor uw en onze veiligheid worden camerabeelden van de wachtruimte vastgelegd. Deze beelden worden na 10 dagen verwijderd.

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze software. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De wijze waarop wij met data omgaan en de privacyaspecten daaromheen worden periodiek getoetst. Hiertoe zijn wij aangesloten bij Stichting Privacyzorg.

Uw rechten: U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, dan heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, dan kunt u hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Minderjarigen: In de gezondheidszorg hebben 16- en 17-jarigen dezelfde patiëntenrechten als volwassenen. Dat betekent onder andere dat zorgverleners de ouders geen medische informatie mogen geven, tenzij de minderjarige hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook beslissen 16- en 17-jarigen volledig zelfstandig over een medische behandeling. 
Bij jongeren van 12 tot 16 jaar beslissen ouders en jongere in principe samen over een medische behandeling. De zorgverlener zal de ouder informeren voor zover dit relevant is om toestemming te kunnen geven. 
Bij kinderen tot 12 jaar is toestemming van de ouders nodig voor een medische behandeling. Wel zal de zorgverlener het kind zoveel mogelijk hierbij betrekken onder andere door begrijpelijke informatie over de behandeling te geven.

Klachten: Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Zijn/haar naam en emailadres staan hieronder genoemd. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris Gegevensbescherming: P.W.A. Schell MA, Stichting Privacyzorg: 0800 - 1090

Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Neemt de huisartsenpost telefoongesprekken op en mag dit?

 

Ja. Alle gesprekken van mensen die bellen met de huisartsen worden automatisch opgenomen en conform de wettelijke richtlijn gedurende 2 jaar bewaard in een beveiligde omgeving. De gesprekken worden opgenomen vanaf het moment dat door de doktersassistente de telefoon wordt opgenomen tot het moment dat de verbinding met de doktersassistente of de huisarts wordt verbroken.

Aan dit opnemen is zowel wettelijk als intern bij de huisartsenpost een aantal strikte regels gekoppeld. Zo is het opnemen van de gesprekken gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Binnen de huisartsenpost gelden strenge regels voor het opnieuw afluisteren van gesprekken. Deze zijn vastgelegd in een protocol.

Waarom worden telefoongesprekken opgenomen?

 

Alle gesprekken worden opgenomen om:

 • te voorkomen dat in latere procedures, bijvoorbeeld bij een klacht of een verschil van mening over een gegeven advies, misverstanden ontstaan over de juiste gang van zaken,
 • gesprekken te kunnen evalueren in het kader van de kwaliteitsbewaking,
 • de mogelijkheid te scheppen om de kwaliteit van de telefonische communicatie te controleren en zo nodig te verbeteren,
 • bij eventuele klachten van patiënten het gesprek te gebruiken als informatiebron.

Visite door de dienstdoende huisarts

Ik heb geen vervoer, kan de huisarts naar mij komen?

 

Nee. Het hebben van geen vervoer is geen reden om de dienstdoende spoedarts te sturen. Patiënten moeten zelf voor vervoer zorgen. Alleen wanneer vervoer om medische redenen niet mogelijk is, komt de dienstdoende huisarts aan huis.

Zijn er tijdsgrenzen waarbinnen de visitearts bij een patiënt moet zijn?

 

Dat hangt er van af hoe de toestand van de patiënt wordt ingeschat. Is er sprake van een echt spoedeisende melding - loopt bijvoorbeeld het leven van de patiënt gevaar of kan zo'n situatie ontstaan - dan wordt de regel gehanteerd dat binnen 20 minuten deskundige medische hulp aanwezig moet zijn. Dat kan de dienstdoende huisarts van de huisartsenpost of een ambulance zijn. Is de toestand van de patiënt minder ernstig dan probeert de dienstdoende huisarts zo vlug mogelijk bij de patiënt te zijn. Spoedgevallen gaan uiteraard voor minder urgente visites. Net als bij uw eigen huisarts.

Wat is de rol van de chauffeur van de huisarts?

 

Als u om medische redenen niet vervoerd kunt worden naar de huisartsenpost, komt een huisarts u aan huis bezoeken. De huisarts wordt gebracht door een chauffeur die ook medische assistentie kan verlenen. De chauffeur heeft hiervoor een speciale opleiding gevolgd. De chauffeur zorgt bijvoorbeeld - in opdracht van de huisarts - voor het aanreiken van instrumenten of het bedienen van apparatuur waarmee de huisarts werkt.

Hoe komt de huisarts zo snel mogelijk op het juiste adres?

 

De chauffeurs van de dienstdoende huisarts hebben een grote kennis van de regio. Bovendien zijn de auto's voorzien van een navigatiesysteem dat de weg wijst.

Wanneer mag de huisarts rijden met zwaailicht en sirene?

 

De chauffeurs van de dienstdoende huisarts mogen gebruik maken van zwaailicht en sirene als er sprake is van een spoedrit bij een levensbedreigende situatie. Dit betekent een rit waarbij de huisarts zo snel mogelijk bij een patiënt moet zijn. In principe wordt dan net als voor ambulances een tijd van 15 minuten gehanteerd.Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u hier. OK